Priorat Norges Konvent

Grand Prior Einar M. Hammershaug, StOffThO
Vice Grand Prior Jørn Buø, RThO
Kansler Eigil Jespersen, KThO
vik. kansler Jørgen Enger, RThO
Dommer Terje Lund, RThO
vik. dommer Martin Staurem, RThO
Sekretær Herleif Sandbakken, RThO
vik. sekretær Ola Molvær, RThO
vik. ceremonimester Runar Gjerald, RThO
vik. ceremonimester Birger Egil Olsen, KThO
vik. ceremonimester Tom Erik Nøkleby, RThO
Kapellan Sverre Møller, KThO
vik. kapellan Vidar Vik, RThO
vik. kapellan Tore Henrik Medberg-Hansen, RThO
vik. kapellan Sigfred Johan Lunde, RThO
Intendant Magne Sørland, KThO
vik. intendant Rasmus L. Falck, RThO
Skattmester Knut Bremerthun, RThO

Grand Prior Emeriti
Leif Schaanning, KThO
Odd Mørland, StkThO

Valgkomite
Kristin Lund, RThO
Bjørn A. Sund, KThO
Trond Kaare Westerby, RThO

Revisorer
Jan Tore Berg Knutsen, RThO
Jan-Erik Kleven, KThO